Tủ Sấy Que Hàn, Thuốc Hàn

Tủ Sấy Que Hàn, Thuốc Hàn
˂
˃

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Đơn giá

Lượt xem

:

:

: Liên hệ

: 2643

Tủ sấy que hàn DYH-100/60/30(TỦ SẤY QUE HÀN, THUỐC HÀN)
Hình ảnh Loại  Khả năng sấy  Mã số
DYH-30 30 kg #855 679
DYH-60 60 kg #855 680
DYH-100 100 kg #855 681
 
Tủ sấy thuốc hàn YJJ-A-200(TỦ SẤY QUE HÀN, THUỐC HÀN)
Hình ảnh Loại Khả năng sấy  Mã số 
YJJ-A-200 200 kg  #855 685 
 
Tủ sấy que hàn loại xách tay(TỦ SẤY QUE HÀN, THUỐC HÀN)
Hình ảnh Loại  Khả năng sấy  Mã số
TRC-5K 5 kg #855 682
TRC-10K 10 kg #855 683
DHT-10K 10 kg #855 684