Thước Đo Mối Hàn

Thước Đo Mối Hàn
˂
˃

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Đơn giá

Lượt xem

:

:

: Liên hệ

: 2785

0492 Weld Fillet Gauges(THƯỚC ĐO MỐI HÀN)
Kết hợp của đồng hồ đo để đo kích thước mối hàn lồi lõm từ 3mm đến 25mm
 
0491 V-WAC(THƯỚC ĐO MỐI HÀN)
Các phương pháp cắt xén và kiểm tra độ xốp
 
0490 Hi-Lo(THƯỚC ĐO MỐI HÀN)
Độ cao, độ dày thành ống
 
0489 BridgeCam(THƯỚC ĐO MỐI HÀN)
Đo mối hàn: cắt xén, vật liệu dư thừa
 
0908 Digital(THƯỚC ĐO MỐI HÀN)
Đo kích thước mối hàn từ 0 đến 12,5mm