DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 •    Kinh doanh
  HOTLINE: (08) 62 79 79 13
  Ms.Anh
 •   Kinh doanh
  HOTLINE: 0901 32 32 26
  Mr Long
 •   Kinh doanh
  HOTLINE: 0933 248 179
  Mr. Long
 •   Kinh doanh
  HOTLINE: 0938 556 617
  Ms.Trang

Que Hàn Thép Không Gỉ

Que Hàn Thép Không Gỉ
˂
˃

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Đơn giá

Lượt xem

:

:

: Liên hệ

: 4892

Que hàn thép không gỉ(QUE HÀN THÉP KHÔNG GỈ)
Loại điện cực Mô tả
Martensitic 248 SV rutil

Austenitic-Ferritic(duplex)

LDX 2101-3D
LDX 2101-4D
2304-3D
2205-2D
2205-3D
2205-4D
2205-PW
2205 basic
2507/P100-3D
2507/P100-4D
2507/P100 rutile
Austenitic Cr-Ni 308L/MVR-2D
308L/MVR-3D
308L/MVR-4D

308L/MVR basic
308L/MVR-16
308L/MVR-PW
308L/MVR-VDX
308/308H
308L/MVR-NF
308L/MVR Cryo
308LMo-3D
Stabilized austenitic Cr-Ni

347/MVNb-3D
347/MVNb basic
347/MVNb-16
347/MVNb Bi-free
309Nb-3D

Austenitic Cr-Ni-Mo 316L/SKR-2D
316L/SKR-3D
316L/SKR-4D
316L/SKR basic
316L/SKR-16
316L/SKR-PW
316L/SKR-VDX
316/316H
316L/SKR-NF
316L/SKR Cryo
317L/SNR-3D
SLR
16.8.2
Stabilized austenitic Cr-Ni-Mo 318/SKNb-3D
Fully austenitic 254 SFER
904L-3D
904L-PW
383
P54
Fully austenitic, nickel base P12-R
P13
P625
P16
P10
Heat resisting 309
309Nb-3D
310-3D
253 MA-3D
253 MA-NF
353 MA
P10
Special types, for dissimilar welding, repair etc. 307
309L-3D
309L-4D
309L basic
309L-16
309L Bi-free
P5-2D
P5-3D
P5-4D
P5-PW
P5-VDX
P5 basic
P7
P10