Giấy Tự Tan

Giấy Tự Tan
˂
˃

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Đơn giá

Lượt xem

:

:

: Liên hệ

: 3105

Giấy tự tan(GIẤY TỰ TAN)

Các ứng dụng:
+ Nhà máy hoá chất
+ Nhà máy bia
+ Nhà máy đóng tàu
+ Chế tạo cửa hàng